PRIVACY POLICY & COOKIES

Met deze verklaring wensen we je te informeren over hoe de gemeentelijke VZW OKA Schellebelle omgaat met je persoonsgegevens. Bij het verwerken van je persoonsgegevens zal de VZW OKA Schellebelle de geldende privacywetgeving respecteren, zijnde de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

VZW OKA Schellebelle schenkt bij de verwerking van je persoonsgegevens de nodige aandacht aan de geldende privacywet. Als klant van VZW OKA Schellebelle mag je verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met je gegevens. Je gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze zelf hebt achtergelaten (nieuwsbrief en/of ticketverkoop). VZW OKA Schellebelle verstrekt je gegevens niet aan derden.


Bewaartermijn

VZW OKA Schellebelle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.


Beveiliging

VZW OKA Schellebelle heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of verkeerd gebruik. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers die verwerkingen met deze gegevens moeten doen.


Foto's

Tijdens onze activiteiten worden foto's genomen. Deze foto's kunnen mogelijk worden gepubliceerd op www.fiestacampestra.be of www.okaschellebelle.be. De foto's kunnen eveneens worden gepubliceerd op de sociale mediapagina's van VZW OKA Schellebelle en van het lokaal bestuur van Wichelen.
Indien je een foto wenst te laten verwijderen, kan je hiervoor contact opnemen met eb.artsepmacatseif%40ycavirp.


Welke rechten heb je zelf?

Je hebt het recht VZW OKA Schellebelle te vragen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Je kan ons eveneens verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.


Cookies

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van je computer worden geplaatst, en dit enkel en alleen om onze website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze kleine bestanden of 'cookies' worden door VZW OKA Schellebelle niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan.
Je internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie wordt geïnstalleerd of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.


Contactinformatie

VZW OKA Schellebelle spant zich in om je privacy en je persoonsgegevens te beschermen. Je kan ons steeds contacteren indien je vragen hebt over dit privacybeleid, of over de gegevens die wij van je verzamelen of verwerken door een e-mail te sturen naar eb.artsepmacatseif%40ofni.