DISCLAIMER

Deze website is eigendom van VZW OKA Schellebelle.
ContactgegevensVZW OKA SchellebelleStationsstraat 69, bus 01029260 WichelenBelgië
Adres maatschappelijke zetelDendermondsesteenweg 369260 WichelenBelgië
Telefoon: +32 (0) 474 89 21 48E-mail: eb.artsepmacatseif%40ofni
Ondernemingsnummer: 0424.401.031
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je jezelf uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan VZW OKA Schellebelle of rechthoudende derden.
De foto's op deze website zijn gemaakt door meerdere fotografen, dewelke ook de intellectuele eigendomsrechten van dit beeldmateriaal beheren en beschermen. Deze fotografen zijn: Dagmar Heyvaert, Ilja Vladimirovitsj en Jelle Baeyens. Deze lijst is niet definitief en kan te allen tijde worden aangepast door de organisatie.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
VZW OKA Schellebelle levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal VZW OKA Schellebelle de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
VZW OKA Schellebelle kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.
Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van deze website contacteren.
De inhoud van deze website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. VZW OKA Schellebelle geeft geen garanties voor de goede werking van deze website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van deze website, of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.
VZW OKA Schellebelle kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website, of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
VZW OKA Schellebelle verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan, of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.